תשלום עבור בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע - משהב"ט

בחר נושא לתשלום:
  אגרת בקשה - חוק חופש המידע (תשלום קבוע של 20 ש"ח)   אגרה קבועה. זהו תשלום ראשוני וייתכן כי תידרש לשאת בתשלום נוסף של אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
  המשך טיפול בבקשה   בסיום הטיפול בבקשתך, אנו נודיעך אם תידרש לשאת בתשלום של אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה ומהם הסכומים לתשלום.
  אגרת טיפול - מספר שעות טיפול מחיר שעת טיפול 30 ש"ח
  אגרת הפקה א - מספר עמודי צילום מחיר עמוד צילום - 0.20 ש"ח
  אגרת הפקה ב - מספר תקליטורים מחיר תקליטור - 2.49 ש"ח
  לחץ לסיכום   ש"ח
 
   

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת בקשה לקבלת מידע ובאגרת הפקה עד סכום שלא יעלה על 149 ש"ח. אם עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, אדרש לתת הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.
 
לתשומת ליבכם, על מנת לצפות בפרטי התשלומים ששולמו יש לעבור ל