אישורי קליטת תשלום


תעודת זהות
4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי